MIOT H

1. HANNIBAL Hope of the Future pies czarno -biały  zarezerwowany
 
     waga urodzenia        260 g
     waga I Tydzień         390 g
     waga II tydzień        700 g
     waga III tydzień      900 g
     waga IV tydzien    1400 g
     waga V tydzień      2000 g
      waga VI tydzień    2700 g
     waga VII tydzień 
 
2. HASSAN Hope of the Future pies czarno - biały zarezerwowany
waga urodzenia        270 g
 waga I tydzień        420 g
waga II tydzień       690 g
waga III tydzien     900 g
waga IV tydzien    1410 g
waga V tydzień     2100 g
waga VI tydzień   2700 g
waga VII tydzień  3200 g
 
3. HIRO Hope of the Future pies czarno - biały wolny
waga urodzenia      260 g
 waga I tydzien       430 g
waga II tydzień      710 g
waga III tydzień  1000 g
waga IV tydzień   1500 g
waga V tydzien     2100 g
waga VI tydzień    3000 g
waga VII tydzień   3800 g
4. HEROS Hope of the Future pies czarno-biały zarezerwowany
waga urodzenia      339 g
  waga I tydzień      570 g
waga II tydzień      850 g
waga III tydzień  1200 g
waga IV tydzien   2000 g
waga V tydzień     2700 g
waga VI tydzień   3500 g
waga VII tydzień 4400 g
 
5. HAWANA Hope of the Future suka czarno biała  zarezerwowana
waga urodzenia       240 g
waga I tydzień         390 g
waga II tydzień       650 g
waga III tydzień     920 g
waga IV tydzien    1400 g
waga V tydzień     2000 g
waga VI tydzień   2550 g 
waga VII tydzień 3000 g
 
6 HAJFA Hope of the Future suka czarno-biała  zarezerwowana
waga urodzenia        280 g
waga I tydzień          460 g
 waga II tydzień       720 g
waga III tydzień    1100 g
waga IV tydzien     1600 g
waga V tydzien       2100 g
waga VI tydzień     2600 g
waga VII tydzień   3300 g
 
7. HAGA Hope of the Future suka czarno biała zarezerwowana
waga urodzenia      250 g
waga I tydzień         440 g
waga II tydzień       730 g
waga III tydzień    1000 g
waga IV tydzien    1500 g
waga V tydzien      2100 g
waga VI tydzień    2500 g
waga VII tydzien  3000 g